تحلیل حرارتی تیر با سطح مقطع متغیر در نرم افزار المان محدود انسیس
معرفی دوره رو ببین
تحلیل حرارتی تیر با سطح مقطع متغیر در نرم افزار المان محدود انسیس
در این آموزش از کارنوتیک بعد از مدلسازی تیر با سطح مقطع متغیر، تنش و نیرو در المان‌ها را در نرم‌افزار انسیس بدست خواهیم آورد.
مدرس: زهرا بیات
هزینه دوره
۲۰,۰۰۰ تومان
schedule
0 دقیقه
smart_display
فایل ویدئویی
picture_as_pdf
فایل pdf
متوسط
پیش‌نیاز‌ها
استاتیک
مقاومت مصالح
انتقال حرارت
درباره این دوره
دردر این آموزش، مدلسازی تیر با سطح مقطع متغیر در نرم‌افزار انسیس و سپس بدست‌ آوردن تنش و نیرو در المان‌ها را یاد می‌گیریم. هدف از این آموزش یادگیری تعریف سطح مقطع‌های متفاوت برای یک تیر و مدلسازی این تیر در نرم‌افزار انسیس است. همچنین آشنایی با استفاده از ضریب انبساط حرارتی در مسئله، آشنایی با نمایش المان‌های ساخته شده برای مسئله در انسیس، آشنایی با تحلیل Static، چگونگی اعمال نیرو به تیر، چگونگی اعمال اثر تغییر دما بر نیرو و تنش‌های موجود در تیر، مشاهده کانتورهای تنش و نیرو، مشاهده مقادیر تنش و نیرو در المان‌ها از دیگر اهداف این دوره خواهد بود.
نمایش بیشتر arrow_left
درسنامه
add
روش بررسی حرارتی تیر با سطح مقطع متغیر
۱ درس
info
lock
نحوه آنالیز حرارتی تیر با سطح مقطع متغیر (00:00)
بیوگرافی مدرس
زهرا بیات
people_alt ۱۶ نفر دانشجو
star_border 4.4/5 امتیاز ثبت شده
question_answer ۱ نظر ثبت شده
smart_display ۴ دوره ضبط شده
people_alt ۱۶ دانشجو
question_answer ۱ نظر
star_border 4.4/5 امتیاز
smart_display ۴ دوره
از نظر شما
برای این دوره هنوز نظری ثبت نشده است