آدرس: تهران، شهرک انصار، بلوار چوگان، جنب بانک انصار، پردیس نوآوری شهید مقدم، واحد 11
ایمیل : info@carnotic.com
شماره تماس: 02146116928
کارنوتیک یک پلتفرم آموزش آنلاین است که بهترین آموزش های دانشگاهی را در اختیار عموم قرار می دهد.