مهندسی برق
مهندسی برق زیرمجموعه‌ای از مهندسی و یکی از پرطرفدارترین رشته‌های مهندسی است که روی کاربردهای الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک مطالعه دارد. ما در وبسایت آموزشی کارنوتیک قصد داریم با آموزش‌ها و نرم افزارهای تخصصی این رشته‌ی مهندسی آشنا شویم و به یادگیری آن بپردازیم.
بیشتر...