مهندسی صنایع
مهندسی صنایع شاخه‌ای از مهندسی است که که با تلفیق دانش مهندسی، ریاضیات، اقتصاد و مدیریت، کارایی سیستم‌های تولیدی و سازمان‌ها را بهبود می‌دهد. به‌طور کلی اثربخشی، کیفیت و بهبود مستمر خدمات و محصولات مورد توجه مهندسین صنایع قرار می‌گیرد. حال ما قصد داریم در پلتفرم آموزش آنلاین کارنوتیک با دوره‌ها و آموزش‌های مختلف مهندسی صنایع و نرم افزارهای کاربردی آن شنا شویم.
بیشتر...