دینامیک سیالات محاسباتی
دینامیک سیالات محاسباتی که به اختصار با نام «CFD» هم نمایش می‌دهند، یکی از پر کاربردترین ابزارها برای انجام محاسبات و شبیه‌سازی‌های مهندسی در زمینه مکانیک سیالات و یکی از شاخه‌های مکانیک است که با استفاده از آنالیز عددی و الگوریتم‌های عددی، مسائل مربوط به شاره‌های سیالاتی را تجزیه و تحلیل می‌کند. در این دوره از پلتفرم آموزش آنلاین کارنوتیک قصد داریم به بررسی مسائل دینامیک محاسباتی سیال بپردازیم.
بیشتر...
کارنوتیک یک پلتفرم آموزش آنلاین است که بهترین آموزش های دانشگاهی را در اختیار عموم قرار می دهد.