تحلیل المان محدود
روش المان محدود یا اجزای محدود به معنی تقسیم قطعه به تعدادزیادی از المان‌های کوچکتر یا به عبارتی شبکه بندی مدل با المان‌های مثلثی، مربعی و... است. در این حالت، حل مسائل پیچیده به حل مسئله‌های کوچک و راحت تبدیل می‌شود. ما در پلتفرم آموزش آنلاین کارنوتیک، به بررسی و آنالیز المان محدود در نرم افزارهای مهندسی آباکوس و انسیس می‌پردازیم.
بیشتر...