مدیریت محصول
در این آموزش از کارنوتیک با نحوه ایجاد یک مدیریت برای محصولات، مدیریت تیم پروژه، تفاوت بین چابک، اسکرام و کانبان و نقش مدیر محصول ، مالک محصول و مدیر پروژه آشنا می‌شویم. همچنین کارنوتیک نکاتی را برای همکاری بهتر با ذینفعان، استخدام و مدیریت مدیران محصول و پیشبرد جلسات تولیدی ارائه می‌دهد.
بیشتر...
کارنوتیک یک پلتفرم آموزش آنلاین است که بهترین آموزش های دانشگاهی را در اختیار عموم قرار می دهد.