مدیریت و کنترل پروژه
مدیریت پروژه دانشی است که با به‌کارگیری مهارت‌ها، ابزارها و منابع برنامه‌ریزی و کنترل پروژه را در یک زمان معین انجام می‌دهد. در وبسایت آموزش کارنوتیک، برنامه‌ریزی پروژه با استفاده از نرم‌افزارهای microsoft project و primavera، مدیریت تیم‌ها، برنامه‌ریزی پروژه، تخصیص وظایف و مدیریت منابع را آموزش می‌بینیم.
بیشتر...
کارنوتیک یک پلتفرم آموزش آنلاین است که بهترین آموزش های دانشگاهی را در اختیار عموم قرار می دهد.