مهندسی عمران
مهندسی عمران یکی از شاخه‌های مهندسی است که به طراحی، نگهداری و ساخت سازه‌های طبیعی و مصنوعی مثل ساختما‌ن‌ها، پل‌ها، جاده‌ها و سدها می‌پردازد. در وبسایت آموزشی کارنوتیک قصد داریم به آموزش دوره های مختلف مهندسی عمران بپردازیم و با نرم افزارهای تخصصی آن آشنا شویم.
بیشتر...