مهندسی به کمک کامپیوتر
مهندسی و تحلیل به کمک کامپیوتر (Computer Aided Engineering) آنالیز قطعه‌های طراحی شده قبل از رسیدن به مرحله ساخت است. مهندسی به کمک کامپیوتر این امکان را به طراحان می‌دهد تا مدل را در شرایط کار واقعی شبیه سازی کرده و در صورت لزوم آن‌را بهینه کنند. در این بخش از کارنوتیک، مهندسی به کمک رایانه را در نرم‌فزارهای آباکوس و انسیس آموزش می‌بینید.
بیشتر...